Se vores åbningstider i påsken her

Information om behandling af dine personoplysninger

Autohauz Leasing tilbyder attraktive og fleksible finansielle flexleasingløsninger til private og erhverv.

Nærværende information beskriver, hvordan vi hos Autohauz Leasing ApS benytter dine
personoplysninger og hvilke rettigheder du har.
Autohauz Leasing ApS tilbyder leasingløsninger til egne kunder samt leasingløsninger via eksterne
forhandlere”. Autohauz Leasing ApS er finansieringspartner for disse eksterne forhandlere.
Autohauz Leasing ApS er Dataansvarlig for de personoplysninger den eksterne forhandler
indlæser/uploader i vores it-systemer.
For at levere vores leasingløsninger, indhenter Autohauz Leasing ApS personoplysninger fra dig
eller via eksterne samarbejdspartnere.

Hvornår og hvorfor har Autohauz Leasing ApS brug for dine personoplysninger?

Hvis du har indgået eller overvejer at indgå en leasingaftale med Autohauz Leasing ApS eller en af
vores samarbejdspartnere, så gemmer og bruger Autohauz Leasing ApS dine personoplysninger.
Du vil enten blive bedt om at fremsende personoplysninger direkte til Autohauz Leasing ApS eller
til den forhandler, som du handler ved. Hvis du fremsender dine personoplysninger til en af vores
forhandlere/samarbejdspartnere, vil vores forhandler/samarbejdspartner fungere som
Databehandler og videresende dine personoplysninger til os, hvorefter vi som Dataansvarlig
foretager en kreditvurdering af dig.
Dine persondata er nødvendige for, at vi kan foretage en kreditvurdering af dig og/eller din
virksomhed. Som selvfinansierende leasingselskab er det afgørende for os, at vi har relevante og
korrekte personoplysninger og derved kan foretage en fyldestgørende kreditvurdering af dig
og/eller din virksomhed, inden vi indgår et kundeforhold eller i forbindelse med, at en
leasingkontrakt forlænges/fornyes.
Vi indhenter dine personoplysninger for at Autohauz Leasing ApS legitime interesser jf.
Persondataforordningens art. 6.1(f). Vores interesse er at forhindre misbrug eller tab og styrke
vores betalingssikkerhed. Det er herved vurderet, at vores interesser vægter tungere end din
interesse i, at vi ikke behandler dine oplysninger. Det er ikke muligt for os at indgå en leasingaftale
med dig, uden dine personoplysninger, dette er et ufravigeligt krav jf. Hvidvaskloven og
Kreditaftaleloven.
Autohauz Leasing ApS anvender desuden personoplysninger til statistiske formål i anonymiseret
form.

Hvilke personoplysninger bruger og gemmer Autohauz Leasing ApS (cvr-nr. 36423374)

Autohauz Leasing ApS indhenter og gemmer forskellige typer af personoplysninger i forbindelse
med, at vi vurderer et potentielt aftaleforhold, derudover bruger vi personoplysninger løbende for
at opfylde vores aftaler, herunder men ikke udtømmende:
– Dit navn
– Din mail
– Dit telefonnummer
– Dit CPR.-nr.
– Dit Kørekort
– Dit Pas
– Dit Sundhedskort
– Din Straffeattest
– Dine økonomiske oplysninger, herunder din indkomst og evt. gæld
– Oplysninger fra din årsopgørelse herunder også din ægtefælles. Vi behandler alene
personoplysninger fra din ægtefælle eller partner i det omfang denne skal indgå i
leasingforholdet
– Intern regnskaber i forbindelse leasing til erhverv
– Oplysninger om dit erhverv og/eller arbejde samt familiemæssige forhold
– Bankoplysninger
Ovenstående personoplysninger gør det bl.a. muligt for Autohauz Leasing ApS at foretage en
kreditvurdering af dig og sammensætte vores produkt bedst muligt til dig. Dine personoplysninger
gør det desuden muligt for os at inddrive evt. gæld fra dig.

Hvor længe gemmer Autohauz Leasing ApS dine personoplysninger?

Autohauz Leasing ApS gemmer som minimum dine personoplysninger så længe det er nødvendigt
for os i forhold til det formål, som dine oplysninger blev registreret til. I praksis betyder det, at så
længe aftaleforholdet er uafsluttet og ikke endeligt afregnet, forbeholder vi os retten til at
beholde dine personoplysninger. Kort efter vores aftaleforhold er ophørt, arkiverer vi dine
personoplysninger og bruger dem ikke længere. Dine personoplysninger slettes herefter efter 5 år.

Hvornår deler Autohauz Leasing ApS dine personoplysninger med tredjemand?

Nødvendige oplysninger videregives alene til offentlige myndigheder såsom SKAT, Motorstyrelsen
samt valgte private samarbejdspartnere såsom forsikringsselskaber, udbydere af vejhjælp,
tracking/gps, underskriftportal, KYC, Derudover øvrige samarbejdspartnere som levere/assisterer
Autohauz Leasing ApS med IT, revision, juridisk bistand, finansielle ydelser og andre
leverandørydelser.
Du kan til enhver tid kontakte os på leasing@autohauz.dk og få oplyst hvilke parter, vi har delt
dine personoplysninger med. Mærk din henvendelse ”Persondata”

Dine rettigheder

Du har mulighed for at få information om, hvilke personoplysninger vi bruger og har gemt,
hvordan vi har indhentet dem, samt hvad vi bruger dem til, hvor længe vi vil bruge dem og hvor
længe vi vil gemme dem. Du kan desuden gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger, se nedenfor under ”Kontaktoplysninger og klageadgang”.

Hvis du ønsker at blive slettet eller at dine personoplysninger rettes

Du er berettiget til at få dine personoplysninger rettet eller slettet, hvis vores data er
ufuldstændige, forkerte eller irrelevante. Dette kaldes også ”retten til at blive glemt”
Hvis du ønsker at ”blive glemt” skal du kontakte os på leasing@autohauz.dk Mærk din
henvendelse ”Persondata”. Vi skal gøre opmærksom på, at du kan ”blive glemt” når vores
kundeforhold er ophørt og er endeligt afregnet.

Kontaktoplsyninger og klageadgang

Som dataansvarlig er det Autohauz Leasing ApS’ opgave at sikre dine personoplysninger. Du er
altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores brug af dine
personoplysninger, hvis du ønsker at ”blive glemt” eller andet.
Du kan kontakte os på leasing@autohauz.dk hvor du skal mærke din henvendelse ”GDPR”.
Du kan desuden indgive en klage via Datatilsynet til følgende adresse: Datatilsynet, Carl Jacobsens
Vej 35, 2500 Valby eller via email: dt@datatilsynet.dk

Skrift til os

Personlig info
Bilens info
Leasing info

Få et tilbud

Personlig info
Leasing info

Åbningstider

Påsken 2024

23. marts
24. marts
25. marts
26. marts
27. marts
28. marts
29. marts
30. marts
31. marts
01. april

Efter aftale
Efter aftale
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
Efter aftale
Efter aftale
Efter aftale
Efter aftale

Få byttepris

Book prøvetur

En medarbejder fra Autohauz Leasing
vil deltage i prøveturen og vil samtidig
fortælle mere om køretøjet