Redegørelse fra Finanstilsynet

8. marts 2022 - Ref. MKMIJ.nr.21-010046

Redegørelse om inspektion i Autohauz Leasing ApS(hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var den 9. september 2021 på inspektion i Autohauz Leasing. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, politikker, forret-ningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, her-under overvågning af kunder.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registreret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksom-heden udbyder finansiel leasing. Virksomheden udbyder leasing af køretøjer til privat-og erhvervskunder, og udbyder herudover også splitleasing.                                          

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til højvurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Fi-nanstilsynet særligtlagt vægt påvirksomhedens størrelse, at leasingvirksomheder generelt anses for at have en høj iboende risiko.

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsyns-mæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at udarbejde en risikovurdering, der identi-ficerer og vurderer virksomhedens risiko for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask eller terrorfinansiering.

Virksomheden har fået påbud om at udarbejde en politik på hvidvaskområdet, der tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering. Politikken skal fast-sætte virksomhedens strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholde den principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes.

Virksomheden har fået påbud om at udarbejde tilstrækkelige forretnings-gange for risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, note-rings-og underretningspligt.

Virksomheden har fået påbud om at gennemføre kundekendskabsprocedurer på alle virksomhedens kunder, og sikre, at virksomheden indhenter tilstrækkelige kundeoplysninger i overensstemmelse med loven.

Virksomheden har slutteligt fået påbud om at udføre skærpede kundekend-skabsprocedurer i kundeforhold, hvor virksomheden vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.

 

FINANSTILSYNET Århusgade 1102100 København ØTlf.33558282Fax33558200CVR-nr.10598184 finanstilsynet@ftnet.dkwww.finanstilsynet.dk

Skrift til os

Personlig info
Bilens info
Leasing info

Få et tilbud

Personlig info
Leasing info

Få byttepris

Book prøvetur

En medarbejder fra Autohauz Leasing
vil deltage i prøveturen og vil samtidig
fortælle mere om køretøjet